Joseph Ngoma - Abalabe Bo Bangi
Abalabe Bo Bangi - Joseph Ngoma